ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Даний договір (далі – Договір / Договір публічної оферти) є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв’язку, тобто через Інтернет-магазин Продавця, який знаходиться за адресою https://cornerbylevishko.com/, з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених цим Договором.

 1. Терміни і визначення

1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її невід’ємною складовою частиною:

1.1.1. Продавець – фізична особа-підприємець Припутень О. І.

1.1.2. Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала Публічну оферту на умовах цієї оферти, яка розміщує Замовлення на Сайті з метою придбання Товару, що тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами Договору.

1.1.3. Сайт – офіційний Інтернет-магазин Продавця, розташований за адресою https://cornerbylevishko.com/, включаючи всі його веб-сторінки. В рамках цього Договору, поняття Інтернет-магазин та Магазин, а також адреси https://cornerbylevishko.com/ та всі похідні від https://cornerbylevishko.com/ є рівносильними та трактуються автентично, за контекстом Договору.

1.1.4. Товар – об’єкт (предмет одягу, аксесуар або інша матеріальна цінність), представлений на Сайті https://cornerbylevishko.com/, з метою їхнього продажу.

1.1.5. Замовлення – належним чином оформлена та розміщена на Сайті https://cornerbylevishko.com/ заявка Покупця на купівлю Товару, що адресується Продавцю.

1.1.6. Договір – договір, згідно з яким Продавець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж Товарів кожному, хто до нього звертається на умовах, передбачених цим Договором.

1.1.7. Публічна оферта – офіційна та публічна пропозиція Продавця про укладання електронного договору купівлі-продажу Товару дистанційно за допомогою Інтернет-магазину https://cornerbylevishko.com/, з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених цим Договором.

1.1.8. Акцепт – надання Продавцю Покупцем повної та безумовної згоди на пропозицію укласти публічний договір на умовах, передбачених цим Договором, шляхом вчинення Покупцем дії, передбаченого цим Договором, спрямовану на прийняття умов Публічної оферти.

 1. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору встановлюють порядок взаємодії між Продавцем, який здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою https://cornerbylevishko.com/, і Покупцями, які оформили Замовлення на Сайті https://cornerbylevishko.com/.

2.2. Цей Договір укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу Товарів, вважається факт оформлення Покупцем Замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайті Продавця.

2.4. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.5. Продавець і Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.

2.6. Укладаючи цей Договір (тобто акцептуючи умови оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

2.6.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору (оферти).

2.6.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення.

2.6.3. Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною і використовується виключно в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

2.6.4. Здійснюючи Замовлення, Покупець погоджуються з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за нього виконання.

2.7. Договір може бути змінений без попереднього повідомлення Покупця.

2.8. Оновлений договір вступає в силу з моменту розміщення його на Сайт (якщо інше не передбачено в оновленому договорі).

 1. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та у порядку, визначених Договором публічної оферти, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту https://cornerbylevishko.com/, а Покупець зобов’язується на умовах та у порядку, визначених Публічною офертою, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення форми Замовлення, розташованої на Сайті https://cornerbylevishko.com/, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження Замовлення в електронному вигляді.

3.4. Пропозиція про укладення договору на конкретний Товар діє протягом терміну перебування Товару на Сайті Продавця за умови наявності даного Товару на складі Продавця.

 1. Права та обов’язки Продавця

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. виконувати умови цього Договору;

4.1.2. передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Сайту https://cornerbylevishko.com/, оформленим замовленням та умовами Договору публічної оферти у разі отримання оплати від Покупця;

4.1.3. не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

4.2. Продавець має право:
4.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

4.3. Описи та специфікації, що супроводжують Продукт, не є вичерпними та можуть містити друкарські помилки. Інформація може бути оновлена, змінена та доповнена Продавцем у будь-який час без попереднього повідомлення. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення, оформленого після їх публікації.

4.4. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару Продавець має право замінити Товар або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця електронною поштою або зв’язавшись з ним по телефону.

 1. Права та обов’язки Покупця

5.1. Покупець зобов’язаний:

5.1.1. ознайомитись з інформацією про Товар, розміщений на Сайті https://cornerbylevishko.com/;

5.1.2. своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах Договору публічної оферти;

5.1.3. при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. Вимагати від Продавця виконання умов Договору публічної оферти.

5.2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:

5.2.2.1. заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця;

5.2.2.2. розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару.

5.3. Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, що унеможливило виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

5.4. У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю у спосіб, що обумовлюється між Продавцем та Покупцем окремо або способом, яким Покупцем було здійснено плату за Товар.

 1. Оформлення Замовлення

6.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений в Інтернет-магазині https://cornerbylevishko.com/.

6.2. При оформленні замовлення на Сайті Покупець зобов’язується надати наступну інформацію:

6.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

6.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

6.2.3. адреса електронної пошти;

6.2.4. контактний номер телефону.

6.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на Сайті.

6.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товарів в Інтернет-магазині.

6.5. Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, яке зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

6.6. Після оформлення Замовлення на вказаний Покупцем e-mail надійде інформація про підтвердження оформлення Замовлення.

 1. Ціна і порядок оплати Товару

7.1. Ціна Товару вказується в національній валюті та включає всі передбачені українським законодавством податки.

7.2. Ціна Товару вказується на Сайті https://cornerbylevishko.com/. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за відкоригованою ціною або анулювання Замовлення.

7.3. Ціна товару на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.

7.4. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок та бонусів, порядок та умови їх нарахування, вказані на Сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.5. Ціна Товару, яка вказана на Сайті не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує додатково відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).

7.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.

7.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Сайті https://cornerbylevishko.com/.

 1. Доставка Замовлення

8.1. Способи, порядок і терміни доставки Товарів вказані на Сайті https://cornerbylevishko.com/.

8.2. Доставка Замовлень територією України здійснюється Службою доставки «Нова Пошта». Вартість доставки встановлюється згідно з тарифами перевізника.

8.3. Під час доставки Замовлення вручається Покупцю або третій особі, зазначеній у Замовленні як Покупець або Одержувач. У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати точні відомості про Замовлення.

8.4. Доставка Товарів на територію іншої країни здійснюється Службою доставки «Укрпошта». Покупець сплачує мита у розмірі та в порядку, передбачених законодавством країни, до якої здійснюється доставка, а також умовами та тарифами перевізника.

8.5. Витрати доставки Товару оплачуються Покупцем.

 1. Обмін і повернення Товару

9.1. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 календарних днів, з моменту отримання Товару, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, після отримання Замовлення.

9.2. Покупець має право на обмін або повернення Товару належної якості, якщо він не був в експлуатації, збережено його товарний вид (фірмова упаковка, пломби, ярлики), споживчі властивості, збережена комплектність товару, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного Товару (товарний або касовий чек).

9.3. Обміну і поверненню не підлягають:

9.3.1. вироби, які були в експлуатації;

9.3.2. вироби, які були в хімчістці, або після прання;

9.3.3. вироби, з яких були зрізані бірки та етикетки;

9.3.4. вироби, які були використані для фото/відео-зйомок;

9.3.5. вироби, без товарного чеку;

9.3.6. вироби, які були виготовлений з урахуванням індивідуальних характеристик;

9.3.7. вироби, доставка яких була здійснена за територію України (міжнародна доставка).

9.4. У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю у спосіб, що обумовлюється між Продавцем та Покупцем окремо або способом, яким Покупцем було здійснено плату за Товар.

9.5. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право, або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості, або розірвати Договір та отримати назад гроші у розмірі вартості поверненого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому надходженні відповідного Товару у продаж.

9.6. Повернення Товару належної якості:

9.6.1. Повернення Товару належної якості можливе протягом 14 календарних днів, з моменту його одержання, за умови, що Товар не був в експлуатації, збережено його товарний вид (фірмова упаковка, пломби, ярлики), споживчі властивості, збережена комплектність товару, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного Товару (товарний або касовий чек).

9.6.2. У разі розірвання Договору та повернення Товару, який вже був оплачений Покупцем у безготівковий спосіб, сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 10 робочих днів з моменту повернення Товару.

9.6.3. Повернення вартості Товару здійснюється особі, зазначеній у бланку повернення Товару. Повернення здійснюється переказом коштів на банківську картку, вказану у бланку повернення, виходячи з вартості Товару на момент його покупки. Покупцеві повертається лише вартість Товару. Вартість пересилання повернення оплачує Покупець. У випадку, якщо Покупець надіслав посилку з поверненням Замовлення за рахунок отримувача, вартість доставки віднімається від суми повернення.

9.7. Повернення Товару неналежної якості:

9.7.1. Під Товаром неналежної якості розуміється Товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну, кольору чи оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості товару та/або неможливості його використання за призначенням.

9.7.2. У випадку наявності недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. Протягом 1 робочого дня з моменту підписання Акту Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну або повернення Товару.

9.7.3. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

9.7.4. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після передачі його Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб чи обставин непереборної сили.

9.7.5. Повернення вартості Товару здійснюється особі, зазначеній у бланку повернення Товару. Повернення здійснюється переказом коштів на банківську картку, вказану у бланку повернення, виходячи з вартості Товару на момент його покупки, протягом 10 робочих днів з моменту повернення Товару. Якщо причиною повернення стала помилка Продавця, вартість пересилання повернення оплачує Продавець.

 1. Відповідальність Сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

10.2. Продавець не несе відповідальності за:

10.2.1. за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різний колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів, планшетів і смартфонів окремих моделей;
10.2.2. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

10.2.3. за затримку в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
10.2.4. за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

10.2.5. за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

10.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.

10.4. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна завчасно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

 1. Конфіденційність і захист персональних даних

11.1. Персональні дані, згідно з Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-XII від 01.06.2010 року це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

11.2. Ця політика конфіденційності діє для всіх сторінок Сайту.

 1. Інші умови

12.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
12.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.